TỔNG HỢP CÁC FTA VIỆT NAM ĐANG THAM GIA TÍNH ĐẾN 05/2021

TỔNG HỢP CÁC FTA VIỆT NAM ĐANG THAM GIA TÍNH ĐẾN 05-2021

 

STT FTA NĂM HIỆU LỰC ĐỐI TÁC MẪU C/O LUẬT LIÊN QUAN
1 AFTA 1993 ASEAN Mẫu D NĐ 156/2017/NĐ-CP biểu thuế XNK ưu đãi

NĐ 129/2016/NĐ-CP quy định về thuế suất và điều kiện được hưởng thuế suất trong ASEAN

NĐ 46/2020/NĐ-CP quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh hải quan ASEAN

TT 22/2016/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 25/2019/TT-BCTTT 10/2019/TT-BCT  sửa đổi bổ sung TT 22 về quy tắc xuất xứ

TT 27/2017/TT-BCT sửa đổi thí điểm tự CNXX trong ATIGA

2 ACFTA 2005 ASEAN, Trung Quốc Mẫu E NĐ 153/2017/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

TT 36/2010/TT-BCT

(TT 21/2014/TT-BCT sửa đổi bổ sung TT 36)

TT 12/2019/TT/BCT quy tắc xuất xứ trong ASEAN

CT 38/CT-TTg tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định

thương mại

3 AKFTA 2007 ASEAN, Hàn Quốc Mẫu AK, KV NĐ 157/2017/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 20/2014/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 26/2018/TT-BCTTT 13/2019/TT-BCT sửa đổi bổ sung TT 20

TT 04/2015/TT-BTC

4 AJCEP 2008 ASEAN, Nhật Bản Mẫu AJ NĐ 160/2017/NĐ-CP biểu thuế XNK ưu đãi đặc biệt

NĐ 133/2016/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi

QĐ 44/2008/QĐ-BCT

TT 25/2015/TT-BTC

5 VJEPA 2009 Việt Nam, Nhật Bản Mẫu VJ, JV NĐ 155/2017/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

TT 10/2009/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 25/2015/TT-BCT

6 AIFTA 2010 ASEAN, Ấn Độ Mẫu AI NĐ 159/2017/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 15/2010/TT-BCT quy tắc xuất xứ

7 AANZFTA 2010 ASEAN, Úc, New Zealand Mẫu AANZ NĐ 158/2017/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 31/2015/TT-BCT

TT 07/2020/TT-BCTTT 42/2018/TT-BCT sửa đổi bổ

sung TT 31

TT 33/2009/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 21/2016/TT-BCT

8 VCFTA 2014 Việt Nam, Chi Lê Mẫu VC, CV NĐ 154/2017/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT  31/2013/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 132/2016/TT-BCT TT 05/2015/TT/BCT sửa đổi bổ

sung TT 31

9 VKFTA 2015 Việt Nam, Hàn Quốc Mẫu VK, KV NĐ 149/2017/NĐ-CP   biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 40/2015/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 48/2015/TT-BCT sửa đổi bổ sung TT 40

10 VN – EAEU FTA 2016 Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan Mẫu EAV NĐ 150/2017/NĐ-CP   biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 21/2016/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 11/2018/TT-BCT bổ sung sửa đổi TT 21

11 CPTPP

(Tiền thân là TPP)

30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019 Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia Mẫu CPTPP NĐ  57/2019/NĐ-CP  biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT  03/2019/TT-BCT quy tắc xuất xứ

TT 06/2020/TT-BCT sửa đổi bổ sung TT 03

12 AHKFTA Có hiệu lực tại Hồng Kông (Trung Quốc), Lào, Myanmar, Thái Lan, Singapore và Việt Nam từ 11/06/2019 ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc) Mẫu AHK NĐ  07/2020/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 21/2019/TT-BCT quy tắc xuất xứ

13 EVFTA Có hiệu lực từ 01/08/2020 Việt Nam, EU (27 thành viên) Mẫu EUR1 NĐ  111/2020/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 07/2021/TT-BCT thời điểm nộp CNXX

TT  11/2020/TT-BCT quy tắc xuất xứ

14 UKVFTA Có hiệu lực tạm thời từ 01/01/2021, có hiệu lực chính thức từ 01/05/2021 Việt Nam, Vương quốc Anh Mẫu EUR1 NĐ 53/2021/NĐ-CP biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt

TT 02/2021/TT-BCT quy tắc xuất xứ

FTA  chưa phê chuẩn, sắp có hiệu lực
15 RCEP Ký ngày 15/11/2020 ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand   Lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo quy định QTXX

 trong RCEP

FTA đang đàm phán
16 Việt Nam  – EFTA FTA Khởi động đàm phán tháng 5/2012 Việt Nam, EFTA (Thụy Sĩ, Na uy, Iceland, Liechtenstein)    
17 Việt Nam – Israel FTA Khởi động đàm phán tháng 12/2015 Việt Nam, Israel    

CỤ THỂ:

1. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN (ATIGA)

Hiệp định ATIGA được ký kết vào tháng 02/2009 tại Singapore, có hiệu lực từ 2010. Tiền thân là hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT/AFTA) ký năm 1992

Có 10 nước tham gia: ban đầu có 6 nước là Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan. Các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam (gọi chung là CLMV) tham gia AFTA khi được kết nạp vào ASEAN.

Đặc điểm chính:

  • ATIGA là hiệp định toàn diện của ASEAN, điều chỉnh toàn bộ thương mại hàng hóa trong nội khối và cắt giảm/ loại bỏ thuế quan.
  • Cam kết xóa bỏ hàng rào phi thuế quan, quy tắc xuất xứ, thuận lợi hóa thương mại, …

2. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN -TRUNG QUỐC (ACFTA)

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002 tại Campuchia. Ký Hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010), ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung và các Hiệp định liên quan 5/2016

Cam kết trong thương mại hàng hóa: việc cắt giảm và tự do hóa thuế quan của Việt nam trong ACFTA được chia thành 3 hạng mục:

  • Chương trình thu hoạch sớm (EHP): mặt hàng nông sản, thủy sản
  • Danh mục nhạy cảm (ST): trứng gia cầm, đường, thuốc lá, động cơ, phương tiện vận tải, …
  • Danh mục thông thường

Cam kết trong thương mại dịch vụ: hiện tại chưa kết thúc đàm phán.

TỔNG HỢP CÁC FTA VIỆT NAM ĐANG THAM GIA TÍNH ĐẾN 05-2021
TỔNG HỢP CÁC FTA VIỆT NAM ĐANG THAM GIA TÍNH ĐẾN 05-2021

3. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN -HÀN QUỐC (AKFTA)

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005, có hiệu lực vào 2009

Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết 04 Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 6/2007 tại Singapore), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 6/2009 tại đảo Jeju Hàn quốc) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

4. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN -NHẬT BẢN (AJFTA)

ASEAN và Nhật Bản ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (AJCEP) vào tháng 4/2008 và Hiệp định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/12/2008.

AJCEP bao gồm các cam kết về thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và hợp tác kinh tế.

 

5. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM -NHẬT BẢN (VJEPA)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) được ký kết ngày 25/12/2008 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2009.

Đây là FTA song phương đầu tiên của Việt Nam, trong đó cả Việt Nam và Nhật Bản dành nhiều ưu đãi cho nhau hơn so với Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP).

Tuy nhiên, VJEPA không thay thế AJCEP mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn.

 

6. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN -ẤN ĐỘ (AIFTA)

ASEAN và Ấn Độ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003.

Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 1/1/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN – Ấn Độ.

 

7. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN -AUSTRALIA VÀ NEW ZEALAND (AANZFTA)

ASEAN, Australia và New Zealand ký kết Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) ngày 27/2/2009, có hiệu lực từ ngày 1/1/2010.

Đây là thỏa thuận thương mại tương đối toàn diện, bao gồm rất nhiều cam kết về hàng hóa, dịch vụ (gồm cả dịch vụ tài chính và viễn thông), đầu tư, thương mại điện tử, di chuyển thể nhân, sở hữu trí tuệ, chính sách cạnh tranh và hợp tác kinh tế.

 

8. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM -CHI LÊ (VCFTA)

Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Chile được ký kết ngày 11/11/2011 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

FTA này chỉ bao gồm các cam kết về hàng hóa và các vấn đề liên quan đến hàng hóa, không bao gồm các cam kết về dịch vụ, đầu tư…Đây cũng là FTA đầu tiên của Việt Nam với một quốc gia ở khu vực châu Mỹ.

 

9. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM -HÀN QUỐC (VKFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) được ký kết ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

So với FTA ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA), trong VKFTA Việt Nam và Hàn Quốc dành thêm nhiều ưu đãi cho nhau trong cả lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Tuy nhiên, VKFTA không thay thế AKFTA mà cả hai FTA này đều cùng có hiệu lực và doanh nghiệp có thể tùy chọn sử dụng FTA nào có lợi hơn.

 

10. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM -LIÊN MINH KINH TẾ Á ÂU (VN – EAEU FTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU – bao gồm các nước Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan) được ký kết ngày 29/5/2015, và có hiệu lực từ ngày 05/10/2016.

Đây cũng là FTA đầu tiên của EAEU do đó các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế khi xuất khẩu sang khu vực thị trường này.

TỔNG HỢP CÁC FTA VIỆT NAM ĐANG THAM GIA TÍNH ĐẾN 05-2021
TỔNG HỢP CÁC FTA VIỆT NAM ĐANG THAM GIA TÍNH ĐẾN 05-2021

11. HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) là Hiệp định thương mại tự do được đàm phán từ tháng 3/2010, bao gồm 12 nước thành viên là Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia và Việt Nam.

TPP được chính thức ký ngày 4/2/2016 và được dự kiến sẽ có hiệu lực từ 2018. Tuy nhiên, đến tháng 1/2017, Hoa Kỳ tuyên bố rút khỏi TPP, khiến TPP không thể đáp ứng điều kiện có hiệu lực như dự kiến ban đầu.

Tháng 11/2017, 11 nước thành viên TPP ra Tuyên bố chung thống nhất đổi tên TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). CPTPP được chính thức ký kết vào tháng 3/2018 bởi 11 nước thành viên còn lại của TPP (không bao gồm Hoa Kỳ). Hiệp định CPTPP đã được 8 nước thành viên phê chuẩn, bao gồm Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, Việt Nam, Peru.

CPTPP chính thức có hiệu lực tại Australia, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore và New Zealand vào ngày 30/12/2018, có hiệu lực tại Việt Nam từ 14/1/2019, và có hiệu lực tại Peru từ ngày 19/9/2021. CPTPP giữ nguyên gần như toàn bộ các cam kết của TPP ngoại trừ (i) các cam kết của Hoa Kỳ hoặc với Hoa Kỳ; (ii) 22 điểm tạm hoãn (có Danh mục chi tiết) và (iii) một số sửa đổi trong các Thư song phương giữa các Bên của CPTPP

 

12. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN -HONGKONG (TRUNG QUỐC) (AHKFTA)

Ngày 12/11/2017, ASEAN và Hồng Kông (Trung Quốc) đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Đầu tư song phương.

AHKFTA chính thức có hiệu lực với Hồng Kông và 5 nước thành viên ASEAN (bao gồm Lào, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam) kể từ ngày 11/6/2019, tương tự với AHKIA từ 17/6/2019.

 

13. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM -LIÊN MINH CHÂU ÂU (EVFTA)

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU.

EVFTA, cùng với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), là hai FTA có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay.

Ngày 01/12/2015, EVFTA đã chính thức kết thúc đàm phán và đến ngày 01/02/2016, văn bản hiệp định được công bố. Ngày 26/06/2018, một bước đi mới của EVFTA được thống nhất. Theo đó, EVFTA được tách làm hai Hiệp định, một là Hiệp định Thương mại (EVFTA), và một là Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA); đồng thời chính thức kết thúc quá trình rà soát pháp lý đối với Hiệp định EVFTA. Tháng 08/2018, quá trình rà soát pháp lý đối với EVIPA cũng được hoàn tất.

Hai Hiệp định được ký kết ngày 30/06/2019. EVFTA và EVIPA được phê chuẩn bởi Nghị viện châu Âu vào ngày 12/2/2020, và được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn vào ngày 8/6/2020. Ngày 30/3/2020, Hội đồng châu Âu cũng đã thông qua EVFTA. Đối với EVFTA, do đã hoàn tất thủ tục phê chuẩn, Hiệp định này đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Đối với EVIPA, về phía EU, Hiệp định sẽ còn phải được sự phê chuẩn tiếp bởi Nghị viện của tất cả 27 nước thành viên EU (sau khi Vương quốc Anh hoàn tất Brexit) mới có hiệu lực.

 

14. HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM -VƯƠNG QUỐC ANH (UKVFTA)

Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA) đã chính thức hoàn tất đàm phán vào ngày 11/12/2020 và ký kết vào tối 29/12/2020.

Hiệp định được đàm phán dựa trên nguyên tắc kế thừa các cam kết đã có trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) với những điều chỉnh cần thiết để đảm bảo phù hợp với khuôn khổ thương mại song phương giữa Việt Nam và Anh.

Hiệp định đã có hiệu lực tạm thời từ 23h tối 31/12/2020 (tức 6h sáng ngày 01/01/2021 theo giờ Việt Nam), và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.

 

15. HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC  (RCEP – Còn được gọi là ASEAN+6)

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) giữa ASEAN và 6 đối tác đã có FTA với ASEAN là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia và New Zealand bắt đầu đàm phán từ ngày 9/5/2013.

Tháng 11/2019, các nước thành viên đã cơ bản hoàn tất đàm phán văn kiện RCEP (trừ Ấn Độ – đã tuyên bố rút khỏi Hiệp định này). Ngày 15/11/2020, 15 nước thành viên RCEP (trừ Ấn Độ) đã ký kết RCEP.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *