CÁC THỦ TỤC TẠM NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY D&T LOGISTICS

CÁC THỦ TỤC TẠM NHẬP KHẨU XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY D&T LOGISTICS

Theo đó thủ tục tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy mới nhất thực hiện như sau:

– Thực hiện tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

– Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu thông tin trên giấy tạm nhập khẩu, tờ khai hải quan với thực tế hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa nhập có sai lệch với nội dung trên giấy tạm nhập khẩu thì tiến hành điều chỉnh; thời hạn điều chỉnh không quá 05 ngày làm việc từ ngày Cục Hải quan tỉnh, thành phố nhận đầy đủ thông tin, hồ sơ;

– Chi cục Hải quan làm thủ tục tạm nhập khẩu chỉ thông quan xe tạm nhập khẩu khi có Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới/xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và đã hoàn thành thủ tục hải quan.

– Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập khẩu xác nhận kết quả làm thủ tục vào 02 bản giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy và trả cho người khai hải quan 01 bản;

Nếu thực hiện thủ tục hải quan giấy thì Chi cục Hải quan xác nhận thông quan trên 03 tờ khai:

+ Trả cho người khai hải quan 01 tờ khai hải quan có xác nhận thông quan và 01 tờ khai hải quan có đóng dấu “dùng cho tái xuất hoặc chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy theo quy định của pháp luật”;

+ Lưu 01 tờ khai hải quan.

>>>Nguồn: thuvienphapluat.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *